Agris Jaunkļaviņš

Dzimis 1939. gada 13. jūlijā Jēkabpilī.

Izglītība: Skrīveru Andreja Upīša vidusskola, Latvijas Lauksaim­niecības akadēmijas Agronomijas fakultāte (1963).

Uzauga dzelzceļnieka ģimenē, darba gaitas uzsāka, strādājot par agronomu Tukuma rajona lauksaimniecības artelī “Lestene” (1963). Pēc obligātā dienesta Padomju armijā (1963–1965) strādāja Latvijas Valsts meliorācijas projektēšanas institūtā par inženieri (1966–1967), par galveno agronomu Tukuma rajona padomju saimniecibā “Vie­nība” (1967–1973), Tukuma rajona Izpildu komitejas Lauksaimnie­cibas pārvaldes galveno agronomu (1973–1975), Tukuma izmēģinājumu paraugdārznie­cības agronomu (1975–1984), Tukuma rajona kolhoza “Dzimtene” galveno agronomu (1984–1990). 

Pēc Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas vadīja LTF Tukuma rajona organizāciju (1988–1990), 1990. gada februārī tika ievēlēts par Tukuma rajona Tautas deputātu pado­mes priekšsēdētāju, 1990. gada pavasarī tika ievēlēts par LR Pilsoņu kongresa delegātu.

1990. gadā no LTF saraksta kandidēja Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) vēlēšanās, tika ievēlēts no Kandavas vēlēšanu apgabala. Par A. Jaunkļaviņu nobalsoja 6923 no 9149 vēlē­tājiem. LR AP (1990–1993) darbojās Tautas pašvaldību un sabiedrisko lietu komisijā.

1994. gadā tika atkārtoti ievēlēts par Tukuma rajona padomes priekšsēdētāju, bijis arī Tu­kuma rajona padomes izpilddirektors. Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1971–1987). No 1991. gada Latvijas Zemnieku savienības biedrs.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...