Aleksandrs Lange

Dzimis 1957. gada 24. janvārī Kuldīgas rajona Alsungas pagastā. 

Izglītība: Kuldīgas pamatskola (1972), Kandavas sovhoztehni­kums (1976), Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kur iegūta inže­niera-mehāniķa specialitāte (1981). 

Strādājis kolhozā “Ēdole” par priekšsēdētāja vietnieku (1981– 1985), Kuldīgas rajona Agrorūpniecības apvienības priekšsēdētāja vietnieku (1985–1988). Ievēlēts par Kuldīgas rajona TDP Izpildkomi­tejas priekšsēdētāju (1988). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas frontes (LTF) kandidāts Alsungas 138. vēlēšanu apgabalā. Par A. Langi nobalsoja 6909 no 8901 vēlētāja. Darbojies AP Tirdzniecības un pakalpojumu komisijā (1990–1993). Organizēja akcijas pret Skrundas lokatora darbības turpināšanu. 

Pēc AP darbības beigām strādājis par AS “Latvijas Unibanka” Kuldīgas filiāles pārvald­nieku, kopš 1991. gada ir zemnieku saimniecības “Olarāji” īpašnieks, saimnieciskā specia­lizācija ir šķirnes lopu audzēšana. 

Ilgstoši darbojās Kuldīgas novada domē, vairākkārt ievēlēts kā novada domes deputāts, bijis Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks. Aktīvs sabiedrisks darbinieks, dar­bojās kā 4. maija Deklarācijas kluba, Kuldīgas novada politiski represēto nodaļas, med­nieku kluba “Padure” valdes loceklis. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

Ielādējas ...