Alfrēds Mačtams

(1937–2019)

Dzimis 1937. gada 30. janvārī Ventspils rajona Puzes pagastā.

Izglītība: Ventspils vidusskola, Ventspils arodskola, kur iegūta kuģu mehāniķa profesija. Neklātienē absolvējis Liepājas jūrskolu (1972).

Darba gaitas sācis kolhozā “Sarkanā bāka” (1954) par matrozi, vēlāk – par mehāniķi. Pēc jūrskolas absolvēšanas strādājis uz liela­jiem kuģiem par vecāko mehāniķi (1972–1975), pēc tam bijis kolhoza “Sarkanā bāka” ekspluatācijas daļas vadītājs (1975–1979), kolhoza priekšsēdētāja pirmais vietnieks (1979–1989), kolhoza priekšsēdē­tājs (1989–1990). 

1975. gadā iekļuva Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) deputātu sarakstā (formāli tika izvirzīts kā zvejnieku kolhoza “Sarkanā bāka” lielā saldētājtralera “Dzintarkrasts” mehāni­ķis). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. 

Iesaistījies atmodas kustībā, bijis viens no Latvijas Tautas frontes (LTF) Ventspils nodaļas dibinātājiem (1988). 

1990. gada martā ievēlēts par AP deputātu kā LTF kandidāts Ventspils 101. vēlēšanu ap­gabalā. Par A. Mačtamu nobalsoja 3777 no 7490 vēlētājiem. AP bija Jūras lietu komisijas sekretārs. 

No 1992. gada vadīja Ventspils ostas administrāciju, no 1994. gada bija ostas pārvald­nieks. 1995. gadā pensionējās.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000), 1991. gada barikāžu dalībnieka pie­miņas zīme.

 

Ielādējas ...