Andris Apinītis

Dzimis 1957. gada 24. augustā Alūksnes rajona Trapenes pa­gastā.

Izglītība: Trapenes astoņgadīgā skola (1972), Gaujienas vidus­skola (1975), Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (1980), kur iegūts lauksaimniecības ekonomista organizatora diploms.

Strādājis kolhozā “Trapene” par ekonomistu (1980–1981), pēc tam bija kolhoza “Ilzene” priekšsēdētājs (1981–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Apes 105. vēlēšanu apgabalā. Par A. Apinīti nobalsoja 3321 no 6378 vēlētājiem. Par Latvijas Komunistiskās partijas Alūksnes rajona komitejas pirmo sekretāru Edvīnu Svaru nobalsoja 2416 vēlētāji.

AP bija Likumdošanas jautājumu, kā arī Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas loceklis, vadīja Lauksaimniecības uzņēmumu privatizācijas komisiju, parlamenta debatēs referēja par likumprojektiem, kas bija saistīti ar lauksaimniecības uzņēmumu privatizā­ciju, piemēram, likumprojekti “Par paju sabiedrībām”, “Par lauksaimniecības uzņēmumu privatizāciju”.

Pēc deputāta pilnvaru izbeigšanās strādājis savā zemnieku saimniecībā, vadījis AS “Lat­vijas Unibanka” Gulbenes filiāli. Tika ievēlēts Gulbenes novada domē, bijis Gulbenes no­vada domes priekšsēdētājs (2015–2017).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

Ielādējas ...