Andris Felss

Dzimis 1957. gada 3. oktobrī Krustpils pagastā. 

Izglītība: Jēkabpils 3. vidusskola (1976), Latvijas Lauksaimniecī­bas akadēmijas Agronomijas fakultāte (1981), Augstākā Agrorūpnie­ciskā kompleksa vadības skola (1987). 

Strādāt sācis Jēkabpils rajona kolhozā “Ļeņina karogs” par gal­veno agronomu. 1988. gadā ievēlēts par kolhoza priekšsēdētāju (1990. gada janvārī kolhozam mainīts nosaukums uz “Krustpils”) un strādājis līdz 1992. gadam. Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (līdz 1990. gadam), rajona padomes tautas de­putāts, vadīja Latvijas Lauksaimnieku savienības rajona nodaļu. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Kūku 128. vēlēšanu apgabalā. Par A. Felsu nobalsoja 6552 no 7189 vē­lētājiem. AP darbojās Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā, no 1992. gada AP Lauku frakcijas vadītājs. 

Pēc AP darbības beigām atgriezās lauksaimniecībā, attīstot ģimenes zemnieku saimnie­cību “Vīnkalni”, ir bijis Krustpils pagasta deputāts, ievēlēts par pagasta priekšsēdētāja vietnieku (1993). 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000), 1991. gada barikāžu dalībnieka pie­miņas zīme.

Ielādējas ...