Andris Līgotnis

(1959–1997)

Dzimis 1959. gada 24. aprīlī Cēsīs.

Izglītība: Cēsu 2. astoņgadīgā skola, N. Draudziņas Rīgas 7. vidus­skola, Rīgas 6. vidusskola. Latvijas Valsts universitātes Juridiskā fa­kultāte, Sabiedrisko profesiju fakultāte, kur iegūta lektora-padomju tiesību propagandista profesija (1982). 

Profesionālo darbu uzsāka Balvu rajona prokuratūrā (1982). Dienēja Padomju armijas obligātajā dienestā (1987–1989). Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. 1989. gadā uzsāka advokāta praksi Rēzeknē.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Balvu 107. vēlēšanu apgabalā. Par A. Līgotni nobalsoja 4686 no 7384 vēlētājiem.

AP darbojās Aizsardzības un iekšlietu komisijā, vadīja AP komisiju, kas izmeklēja pretliku­mīgā valsts apvērsuma mēģinājumu 1991. gada augustā.

Pēc AP turpināja politisko karjeru, bija viens no partijas “Latvijas ceļš” dibinātājiem, tika ievēlēts 5. Saeimā, kur bija Aizsardzības un iekšlietu komisijas loceklis, pēc tam tās priekš­sēdētājs. Pēc 5. Saeimas darbības beigām pildīja Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra pienākumus (1996–1997).

Ielādējas ...