Andris Puzo

Dzimis 1954. gada 1. novembrī Jēkabpils rajona Aknīstes ciemā.

Izglītība: Aglonas internātskola (1972), Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts (1976), Biznesa augstskola “Turība”, kur iegūts pro­fesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

Pēc institūta beigšanas uzsācis pedagoģiskā darba gaitas Ag­lonas internātskolā par skolotāju. Kļuvis par šīs skolas direktora vietnieku (1977), pēc tam par direktoru (1980). Dienējis obligātajā dienestā Padomju armijā (1983–1985). Bijis Padomju Savienības Ko­munistiskās partijas (PSKP) biedrs, izstājies 1988. gada novembrī.

Piedalījās Latvijas Tautas frontes (LTF) nodaļas dibināšanā Preiļu rajonā, vēlāk kļuva par šīs nodaļas vadītāju. Bija pirmo divu LTF kongresu delegāts. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Pelēču 162. vēlēšanu apgabalā. Par A. Puzo nobalsoja 8113 no 9028 vēlētājiem.

AP darbojās Aizsardzības un iekšlietu komisijā, vienlaikus turpināja būt Aglonas ģimnāzi­jas direktors (līdz 1995. gadam). 

Pēc AP darbības beigām aktīvi politikā neiesaistījās, profesionālo karjeru attīstīja banku sektorā, strādājot “Banka Baltija” (1993–1995), “Latvijas Unibanka” (1995–1996), “Saules Banka” (1996–1999). Bijis AS “Preses nams” valdes loceklis un ģenerāldirektors (2000–2004), pēc tam BTB bankas viceprezidents (2005–2008). Kopš 2008. gada strādā kā paš­nodarbināta persona.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...