Andris Teikmanis

Dzimis 1959. gada 29. novembrī Rīgā.

Izglītība: Rīgas 5. vidusskola (tagad – Āgenskalna ģimnāzija, 1978). Latvijas Valsts universitātes Juridiskā fakultāte, kur iegūta tiesību zinātņu specialitāte (1983).

Profesionālo karjeru sāka Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldē kā izmeklētājs (1983–1988), kā Tautas tiesas tiesnesis Rīgas pilsētas Kirova (tagad – Centra) rajona tiesā (1988–1990). Būdams tiesnesis, pirmo reizi tā laika tiesu praksē attaisnoja “Helsinki-86” grupas dalīb­nieku, apsūdzētu par piedalīšanos nelikumīgā demonstrācijā (1988).

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) darbā, LTF 1. un 2. kongresā tika ievēlēts LTF domē, līdz 2. kongresam vadīja LTF Sociālā taisnīguma komiteju. Piedalī­jās Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) komisijās, kas izstrādāja likumu par alternatīvo (darba) dienestu u. c. likumus (1989–1990).

1989. gadā ievēlēts Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomē, par tās priekšsēdētāju ievē­lēts 1990. gada 16. februārī. Rīgas domes priekšsēdētājs (1992–1994). 

1990. gada martā ievēlēts par AP deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 53. vēlēšanu apgabalā. Par A. Teikmani nobalsoja 4195 no 7050 vēlētājiem. AP darbojās LTF frakcijā un Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijā (1990–1993).

Pēc darba AP un Rīgas domē uzsāka diplomāta karjeru, pildot vēstnieka pienākumus Eiro­pas Padomē (1994–1998), Vācijā (1998–2002), Krievijas Federācijā (2005–2008), Lielbritā­nijā (2013–2016), Austrālijā un Jaunzēlandē (2013–2017), ASV (2016–2019).

Ieņēmis augstus amatus valsts pārvaldē, bijis Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks (2002–2005), Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs (2008–2013). Kopš 2019. gada augusta ir valsts prezidenta kancelejas vadītājs.

Galvenie apbalvojumi: 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme (1996), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000), Portugāles Republikas Prinča Dona Enrikes ordeņa koman­dieris (2003), Vācijas Federatīvās Republikas Lielkrusta ordenis “Par nopelniem” (2003), Itālijas Republikas ordeņa “Par nopelniem” komandieris (2004), Latvijas Republikas II šķi­ras Atzinības krusts (2007), Igaunijas Republikas II šķiras virsnieka pakāpes Māras zemes krusts (2009).

Ielādējas ...