Andris Tomašūns

Dzimis 1958. gada 20. decembrī Rīgā.

Izglītība: Jelgavas 2. vidusskola (1976), Latvijas Valsts universi­tātes Vēstures un filozofijas fakultāte (1985), pedagoģijas zinātņu doktors (2013).

Darba gaitas uzsācis pēc vidusskolas beigšanas Jelgavā, strā­dājot rūpnīcā RAF par atslēdznieku, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā par šoferi. Pēc atgriešanās no obligātā militārā dienesta Padomju armijā sāka strādāt par vēstures skolotāju Jelgavas 4. vi­dusskolā (1980). Pēc augstskolas absolvēšanas kļuva par skolas di­rektoru (1985).

Aktīvi iesaistījās atmodas procesos, bija Latvijas Kultūras fonda un Brāļu kapu komitejas valdes loceklis, Latvijas Tautas frontes (LTF) Jelgavas novada domes loceklis. 1990. gadā kopā ar Gunāru Kurloviču iniciēja Spīdolas skolas izveidi Jelgavā. Līdz 1995. gadam bija šīs skolas direktors. Vairāku vēstures grāmatu skolām autors, aktīvs Latvijas un Jelgavas vēstures pētnieks, bijis Jelgavas pilsētas Tautas deputātu padomes (1989–1995) un do­mes deputāts (2013–2017).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Jelga­vas 80. vēlēšanu apgabalā. Par A. Tomašūnu nobalsoja 4304 no 7882 vēlētājiem. AP dar­bojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā. 

Pēc AP apvienoja pedagoģisko darbu ar politiku, tika ievēlēts 6. Saeimā. Bijis izglītības un zinātnes ministra Jāņa Vaivada padomnieks (1993), Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs (1997–1999). Bijis pasniedzējs Latvijas Universitātē un RPIVA (1996–1998). 1998. gadā atsāka strādāt par pedagogu Olainē un vairākās Jelgavas vidus­skolās. No 2012. gada strādā kā arheologs. Ilggadējs Jelgavas Latviešu biedrības valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs (1997–2000).

Apbalvojumi: Norvēģijas Karaliskais Nopelnu ordenis (1988), III šķiras Triju Zvaigžņu orde­nis (2000), 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...