Anna Seile

(dz. Ābele) (1939–2019)

Dzimusi 1939. gada 27. septembrī Bauskas rajona Mežotnes pa­gastā. 

Izglītība: Svitenes vidusskola (1957), Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultāte (1962), iegūts ģeogrāfijas doktora zinātniskais grāds (1992). 

Darba gaitas sākusi kā ģeogrāfijas skolotāja (1962–1964), tad pievērsusies pētnieciskajam darbam, piedaloties ģeoloģiskās izpē­tes ekspedīcijās (1964–1975), vecākā zinātniskā līdzstrādniece ZRA “Silava” (1975–1979), Slīteres valsts rezervāta direktora vietniece zi­nātniskajā darbā (1979–1990). Vairāku zinātnisku izdevumu autore par vides aizsardzības problēmām, mācību grāmatas “Ģeomorfoloģijas pamati” (1981) līdzautore, publicējusi viedokļrakstus par zemes reformas un īpašuma tiesību jautājumiem, publicējusi atmiņu krājumu trīs sējumos “Annas burtnīciņas” (1997–2011) par savu politisko darbību 1990.– 2000. gadā. 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Nacionālajā Neatkarības Kustībā (LNNK), Zaļajā partijā un Latvijas Tautas frontē (LTF). 1989. gadā tika ievēlēta LTF domē. 

1990. gada martā ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LNNK un LTF kandi­dāte Rojas 183. vēlēšanu apgabalā, pārspējot toreizējo Dundagas kolhoza priekšsēdētāju, Latvijas Lauksaimnieku savienības Talsu rajona nodaļas vadītāju Aldonu Zumbergu. Par A. Seili nobalsoja 4325 no 8202 vēlētājiem, par A. Zumbergu – 3150. 

AP darbojās Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā kā komisijas priekšsēdētāja vietniece. 

Politisko karjeru turpināja arī pēc AP darbības beigām – bijusi 5.–9. Saeimas deputāte. 5. Saeimas laikā bija Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja (1993–1995), 6. Saeimā – Lauksaimniecības un mežsaimniecības apakškomisijas priekšsēdētāja, 7. Saeimā – Taut­saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja biedre un Lauksaimniecības un mežsaimniecības apakškomisijas priekšsēdētāja. 

1995. gadā tika ievēlēta par LNNK priekšsēdētāju. 2008. gadā A. Seile izstājās no “Tēvze­mei un Brīvībai/LNNK” un bija starp jaunas partijas “Pilsoniskā savienība” dibinātājiem, kļuva par šīs partijas frakcijas vadītāju Saeimā. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

Ielādējas ...