Antons Seiksts

Dzimis 1946. gada 5. janvārī Rēzeknes apriņķa Bērzgales pa­gastā.

Izglītība: Bērzgales vidusskola (1965), Daugavpils Valsts Peda­goģiskais institūts, kur iegūta vidusskolas vēstures un sabiedrības mācības skolotāja specialitāte (1977).

Pēc obligātā dienesta Padomju armijā (1965–1968) strādāja Rē­zeknes rajona Stoļerovas astoņgadīgajā skolā (1968–1971), tad uz laiku pievērsās karjerai Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) struktūrās – bija instruktors Latvijas Komunistiskās parti­jas (LKP) Rēzeknes rajona komitejā (1971–1976), tad skolotājs Kalnezeres astoņgadīgajā skolā (1976–1978), pēc tam nodaļas vadītājs LKP Rēzeknes rajona komitejā (1978–1980). Turpināja pedagoga darbu Rēzeknes 1. vidusskolā un Lietišķās mākslas vidusskolā (1980–1990). Bijis Lietišķās mākslas vidusskolas partijas organizācijas sekretārs.

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija tās Rēzeknes nodaļas po­litiskās komitejas vadītājs, izveidoja reģionālu LTF laikrakstu “Moras Zeme” (1989), kura slejās Latgalē tika skaidrota LTF politika un likti pamati latgaliešu rakstu valodas atdzim­šanai. 

1990. gadā kandidēja Augstākās Padomes (AP) deputātu vēlēšanās kā LTF kandidāts Dri­cēnu 164. vēlēšanu apgabalā. 18. martā neviens kandidāts (bez A. Seiksta vēlēšanu apga­balā kandidēja arī Juris Galērijs Vidiņš un Imants Skudra) neieguva nepieciešamo balsu skaitu. Atkārtotās vēlēšanās 25. martā uzvarēja A. Seiksts. Par viņu nobalsoja 4215 no 7680 vēlētājiem.

AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā, bija priekšsēdētāja vietnieks, kā arī Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijā. 

Pēc AP turpināja politisko karjeru, tika ievēlēts 5.–7. Saeimā no partijas “Latvijas ceļš”. 7. Saeimā pildīja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...