Ārijs Ūdris

Dzimis 1956. gada 21. janvārī Ādažos. 

Izglītība: Ādažu pamatskola (1969), Saulaines tehnikums (1974), kur iegūta agronoma kvalifikācija. Latvijas Lauksaimniecības aka­dēmija (1986), kur iegūta ekonomista kvalifikācija.

Darba gaitas uzsāka un ilgstoši strādāja agrofirmā “Ādaži” (1974), bija iecirkņa priekšnieks, valdes priekšsēdētāja vietnieks augkopības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēs. Bi­jis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs līdz 1990. gadam. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu Ādažu 166. vēlēšanu ap­gabalā. Par Ā. Ūdri nobalsoja 5707 no 9296 vēlētājiem. AP darbojās Ārlietu komisijā un Latvijas Tautas frontes (LTF) frakcijā.

Pēc AP darbības beigām epizodiski iesaistījās politikā, pildot zemkopības ministra pie­nākumus (1994–1995). Bijis Ādažu novada domes deputāts (2005–2009). Turpināja no­darboties ar uzņēmējdarbību, bija AS “Ādaži” valdes, vēlāk padomes priekšsēdētājs, SIA “Berlat” ģenerāldirektors, nodibinājuma “Rīgas reģiona attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētājs (līdz 2003. gadam).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...