Artūrs Kodoliņš

Dzimis 1948. gada 18. maijā Tukuma rajona Engures pagastā.

Izglītība: Kandavas internātskola (1966), Latvijas Valsts uni­versitātes Ģeogrāfijas fakultāte (1972). Aizstāvēja disertāciju par transporta attīstības prognozēšanas problēmām un ieguva zinātņu kandidāta grādu (1988), piešķirts ekonomikas doktora zinātniskais grāds (1993).

Darba gaitas uzsāka Meliorācijas projektēšanas institūtā (1970), Pilsētas projektēšanas institūtā (1971–1975), Celtniecības zinātniski pētnieciskajā institūtā (1975–1977), bija ekonomists, zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1977–1990) Latvijas Zinātņu akadē­mijas Ekonomikas institūtā.

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) darbā, bija LTF Revīzijas komi­sijas un Tautsaimniecības komitejas dalībnieks. Piedalījās Latvijas saimnieciskās patstā­vības koncepcijas un LTF programmatisko dokumentu izstrādē, tāpat tautsaimnieciskās reformas likumprojektu sagatavošanā (1988–1990).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Babītes 167. vēlēšanu apgabalā. Par A. Kodoliņu nobalsoja 8971 no 9807 vēlētājiem.

AP darbojās Ekonomikas komisijā, bija tās sekretārs.

Jau AP laikā sāka strādāt Finanšu ministrijā par ministra vietnieku (1992–1993), vēlāk No­dokļu un muitas likumdošanas departamenta direktoru (1993–1997). Piedalījies Latvijas nodokļu likumdošanas izstrādāšanā. Kopš 1997. gada uzsāka privātpraksi, bija nodokļu konsultāciju firmas SIA “Kodoliņš, Ostaškovs un partneri” valdes priekšsēdētājs.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...