Broņislavs Salītis

Dzimis 1938. gada 4. jūlijā Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.

Izglītība: Daugavpils rajona Vaboles vidusskola (1958), Rīgas Pār­tikas rūpniecības tehnikums, kur iegūta rūpnieciskās nozvejas teh­niķa-mehāniķa kvalifikācija (1961).

Darba gaitas uzsācis Rīgas Zvejas rīku rūpnīcā kā meistars un vecākais meistars (1961–1968). Darbu turpināja zvejnieku kolhozā “9. maijs” kā nozvejas inženieris (1968–1971), priekšsēdētāja pir­mais vietnieks (1971–1990). Savā specialitātē ir strādājis Somālijā, apmeklējis Zviedriju, Japānu, Gvineju-Bisavu un Vācijas Demokrā­tisko Republiku. Pēc kolhoza “9. maijs” pārtapšanas par zvejnieku saimniecību, vēlāk paju sabiedrību “Auda” bijis tās priekšsēdētājs (1991–1993). Bijis Padomju Savienības Komu­nistiskās partijas (PSKP) biedrs (kopš 1965. gada), Rīgas pilsētas Tautas deputātu pado­mes deputāts (1965–1967), Oktobra rajona (tagad Rīgas pilsētas Ziemeļu rajons) Tautas deputātu padomes deputāts (1987–1992). 1989. gadā kandidēja PSRS tautas deputātu vēlēšanās, taču otrajā kartā zaudēja Genādijam Kurdjumovam.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Rīgas 51. vēlēšanu apgabalā. Par B. Salīti nobalsoja 4802 no 6107 vē­lētājiem.

AP darbojās Jūras lietu komisijā, bija komisijas priekšsēdētājs (1990–1991), pēc ievēlē­šanas par zvejnieku saimniecības “Auda” priekšsēdētāju – komisijas priekšsēdētāja viet­nieks. 

Pēc AP darbības beigām no 1993. gada bija Vides valsts inspekcijas priekšnieks Vides aiz­sardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...