Dainis Vanags

Dzimis 1952. gada 11. janvārī Bauskas rajona Iecavas pagastā. 

Izglītība: Gulbenes 2. astoņgadīgā skola (1967), Rīgas 2. inter­nātskola ar matemātikas novirzienu (1970), nepabeigta augstākā izglītība Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fa­kultātē, kur studējis dienas nodaļā (1970–1973), vēlāk neklātienes nodaļā (1975–1976). Starplaikā mācījies Tautas kinoaktieru studijā (1972–1974).

Darba gaitas uzsācis Rīgas piena kombināta skaitļošanas sta­cijā kā perforācijas un tabulācijas mašīnu inženieris (1972–1974), bijis santehniķis un saimniecības daļas vadītājs Rīgas rajona Baložu astoņgadīgajā skolā (1974–1976) un matemātikas skolotājs stingrā režīma kolonijā OC/8 (1976–1986). 1986. gadā sācis strādāt par Bauskas rajona Griķu deviņgadīgās skolas direktora vietnieku mācību un audzināšanas darbā, bet 1989. gadā ievēlēts par šīs skolas direktoru. 

1988. gadā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF) un līdz 1991. gadam bija LTF Bauskas rajona nodaļas priekšsēdētājs, ticis ievēlēts par LR Pilsoņu kongresa delegātu.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Iecavas 111. vēlēšanu apgabalā. Par D. Vanagu nobalsoja 5126 no 8151 vēlētājiem.

AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā, Aizsardzības un iekšlietu ko­misijā, kā arī bija LR AP sekretariāta loceklis. No 1991. gada augusta darbojās Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) un Latvijas PSR Valsts Drošības komitejas lietu pārņemšanas komisijā.

Bijis Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustības (LNNK) Bauskas rajona nodaļas priekšsē­dētājs un LNNK domes loceklis (1991–1995), kandidēja 6. Saeimas vēlēšanās no apvienotā Latvijas Zemnieku savienības, Latvijas Kristīgo demokrātu savienības un Latgales Demo­krātiskās partijas saraksta, taču netika ievēlēts.

Pildīja LR Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijas (1996. gadā pārdēvēta par izvērtēšanas komisiju) priekšsēdētāja pienākumus (1993–2003).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...