Dzintars Ābiķis

Dzimis 1952. gada 3. jūnijā Ventspilī.

Izglītība: Ventspils 1. vidusskola (1970), Latvijas Valsts universi­tātes Ģeogrāfijas fakultāte (1980). 

Darba gaitas uzsāka un strādāja par skolotāju Rīgas 41. vidus­skolā (1979–1990). 

Iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF) kopš tās dibināšanas, bija LTF 1. kongresa delegāts. No 1989. gada strādāja LTF Izglītības un zinātnes komitejā par vecāko referentu. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 20. vēlēšanu apgabalā. Par Dzintaru Ābiķi nobalsoja 5326 no 7974 vēlētājiem.

AP darbojās kā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretārs, vadīja Valsts valo­das komisiju (1992–1993), darba grupu iedzīvotāju migrācijas jautājumu izskatīšanai (1990–1993).

Dzintars Ābiķis ir vienīgais AP deputāts, kurš tika ievēlēts turpmākajos septiņos parla­mentos (5.–11. Saeima), uz 12. Saeimu Ābiķis nekandidēja. Daudz strādājis pie likumiem izglītības, iedzīvotāju migrācijas, pilsonības un īpaši valsts valodas jomā, politiskās karje­ras laikā vadījis virkni komisiju un darba grupu, piemēram, ilgstoši Izglītības, zinātnes un kultūras, kā arī sporta komisiju.

Mācību grāmatas “Latvijas PSR fiziskā ģeogrāfija” (1989) autors.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...