Edmunds Krastiņš

Dzimis 1958. gada 7. maijā Ogrē.

Izglītība: Ķeguma astoņgadīgā skola (1973), Ogres vidusskola (1976), Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakul­tāte, kur iegūta lietišķās matemātikas specialitāte (1981), studējis aspirantūrā Latvijas Agrārās ekonomikas institūtā.

Darba gaitas uzsāka Valmierā, kur strādāja Valmieras reģionālajā informācijas un skaitļošanas centrā par vadošo inženieri, biroja va­dītāju (1981–1988). 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) Valmieras nodaļas dibināšanā (1988), bija Valmieras nodaļas valdē, kā arī LTF domes loceklis (1988–1990). Bija Valmieras rajona padomes deputāts (1989–1993).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Ko­cēnu 198. vēlēšanu apgabalā, uzvarot otru kandidātu Gunāru Freimani, Valmieras rajona kolhoza “Kaugurieši” priekšsēdētāju. Par E. Krastiņu nobalsoja 3932 no 6775 vēlētājiem. 

AP darbojās Tirdzniecības un pakalpojumu komisijā kā sekretārs (1990–1991), pēc tam Ekonomikas komisijā kā priekšsēdētāja vietnieks (1991–1993). Šajā laikā specializējies darbā pie likumiem uzņēmējdarbības un nodokļu jomā – par uzņēmējdarbību, līgumsa­biedrībām, akciju sabiedrībām, apgrozījuma nodokli, pievienotās vērtības nodokli, priva­tizāciju, Latvijas Banku, komercbankām. 

Pēc AP darbības beigām turpināja politisko karjeru. Ir bijis Latvijas Zemnieku savienības (1992–1996) un Tautas partijas (1998–2011) biedrs, bijis valsts īpašuma valsts ministrs (1993–1994) un finanšu ministrs (1999–2000). Bijis Rīgas domes deputāts (2001–2009), vadījis domes Attīstības komiteju (2005–2008). 

Bijis dažādu uzņēmumu padomēs, kā arī AS “Latvijas Unibanka” viceprezidents (1998–1999).

E. Krastiņš ir grāmatu “Īpašuma reforma Latvijā” (1995, kopā ar A. Grūtupu), “Latvijas rūp­niecība 19.–21. gadsimtā” (2018), “Kuģniecība Latvijā” (2019) autors, grāmatas “Latvijas tautsaimniecības vēsture” (2017) līdzautors.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...