Edvīns Kide

Dzimis 1934. gada 19. janvārī Rūjienā.

Izglītība: Rūjienas vidusskola, Amūras apgabala Blagoveščens­kas lauksaimniecības tehnikums, kur iegūta mehanizācijas specia­litāte. Studējot neklātienē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mehanizācijas fakultātē, iegūta inženiera-mehāniķa specialitāte (1964).

PSRS okupācijas režīms E. Kides ģimeni 1949. gadā deportēja uz Sibīriju. Darba gaitas E. Kide uzsāka kā iecirkņa mehāniķis Amūras apgabala Romnas mašīnu un traktoru stacijā (1954–1957), vēlāk tur­pat darbu turpināja kā galvenais inženieris (1957–1958). Pēc atgriešanās no izsūtījuma 1958. gadā strādāja Cēsu rajona Jāņmuižas lauksaimniecības skolā par meistaru, pasnie­dzēju, direktora vietnieku un ilgus gadus par šīs skolas direktoru (1958–1993). Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Cēsu 114. vēlēšanu apgabalā. Par E. Kidi nobalsoja 8494 no 9179 vē­lētājiem.

AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā, AP Prezidija sekretariātā, pil­dījis Budžeta komisijas atbildīgā sekretāra pienākumus.

Pēc AP darbības beigām turpināja politisko karjeru. 1993. gadā tika ievēlēts 5. Saeimā no vēlēšanu apvienības “Saskaņa Latvijai – atdzimšana tautsaimniecībai” saraksta. Bijis frakcijas “Saskaņa Latvijai” vadītājs, vēlāk Tautsaimnieku politiskās apvienības priekš­sēdētājs un šīs partijas frakcijas vadītājs. 1996. gadā pievienojās Latvijas Zemnieku sa­vienībai.

Strādājis Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrā par galveno spe­ciālistu juridiskajos jautājumos, valdes locekli un valdes priekšsēdētāja vietnieku.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...