Emerita Buķele

Dzimusi 1941. gada 14. augustā Madonas rajona Varakļānu pa­gastā.

Izglītība: Varakļānu pamatskola, Mārcienas pamatskola (1956), Madonas vidusskola, Bulduru dārzkopības tehnikums (1962), kur iegūta dārznieka specialitāte, Latvijas Lauksaimniecības akadēmi­jas Ekonomikas fakultāte.

Darba gaitas uzsāka kā grāmatvede padomju saimniecībā “Bauska” (1967–1978), tad karjeru turpināja Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) struktūrās kā instruktore Latvijas Komunistiskās (LKP) partijas Bauskas rajona komitejā un partijas komitejas sekretāre “Ļeņina” kolhozā (1979–1986), bijusi priekšsēdētāja vietniece Bauskas rajona Agrorūp­niecības apvienībā (1986–1988), 1988. gadā kļuva par LKP Bauskas rajona komitejas sek­retāri. 1990. gada aprīlī kļuva par Latvijas Neatkarīgās Komunistiskās partijas CK locekli.

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) Bauskas nodaļas darbā.

1990. gada martā ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LTF kandidāte Rīgas 66. vēlēšanu apgabalā. Vēlēšanās viņa uzvarēja Alvi Feldmani, Bauskas rajona kolhoza “Viesturi” priekšsēdētāju. Par E. Buķeli nobalsoja 3947 no 7485 vēlētājiem.

AP darbojās Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijā kā priekšsēdē­tāja vietniece.

Pēc AP darbības beigām aktīvi politiskajā dzīvē nav iesaistījusies, ir kandidējusi Rundā­les pagasta vēlēšanās, strādājusi kā SIA “Latvijas cukurs” ģenerāldirektore, vadījusi viesu namu. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...