Ģirts Krūmiņš

Dzimis 1941. gada 20. janvārī Rīgā. 

Izglītība: Rīgas Elektromehāniskais tehnikums (1962), Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģijas fakultāte (1969), aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju Ļeņingradas zinātniski pētnieciskajā akumulatoru institūtā (1980). Inženierzinātņu doktors (1992). 

Darba gaitas uzsāka pēc pamatskolas beigšanas 14 gadu ve­cumā kā elektriķa māceklis būvkantorī, pēc tam strādāja par at­slēdznieku-elektriķi Trolejbusu parkā, elektroceha meistaru un mē­rinstrumentu laboratorijas vadītāju Zasulauka lokomotīvju depo. No 1966. gada strādājis par vecāko inženieri-laboratorijas vadītāju PSRS Vagonbūves institūta Rīgas filiālē un vēlāk par Baltijas dzelzceļa akumulatoru laboratorijas vadītāju. Vienlaikus uzsāka zinātnisko darbu, pētot lielas jaudas augstsprieguma dzelzs-niķeļa akumulatoru bateriju termodinamiskos procesus un modelējot to ekspluatācijas režīmus elektriskajiem vilcieniem un lokomotīvēm ar kombinēto barošanu. No 1982. gada strā­dāja par mikroautobusu rūpnīcas RAF elektromobiļu laboratorijas vadītāju. 

Atmodas laikā izveidoja RAF Zinātniski tehniskā centra Latvijas Tautas frontes (LTF) grupu (1988), politisku iemeslu dēļ tika atbrīvots no darba RAF, šajā laikā izstājās no Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP). Ar tiesas lēmumu 1990. gadā darbā atjaunots. Bijis 1. un 2. LTF kongresa delegāts. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 5. vēlēšanu apgabalā. Par Ģ. Krūmiņu nobalsoja 5011 no 8692 vēlētājiem. 

AP vadīja Rūpniecības komisiju un bija AP Prezidija loceklis, darbojās Mandātu un depu­tātu ētikas komisijā. Piedalījās daudzu likumu izstrādāšanā (par rūpniecību un valsts ak­ciju sabiedrību izveidi), pievienojās frakcijai “Satversme”. No zemessardzes dibināšanas brīža bijis 19. bataljona vecākais zemessargs. 

Pēc AP darbības beigām īslaicīgi strādāja Satiksmes ministrijā kā Ekonomikas nodaļas vadītājs, Ārlietu ministrijā kā Stratēģiskas nozīmes eksporta preču kontroles nodaļas va­dītājs (1996–2011), Latvijas Attīstības aģentūrā. Kandidējis uz deputāta vietu Saulkrastu novada domē no saraksta “Jaunā Vienotība” (2013). 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...