Gunārs Klindžāns

Dzimis 1956. gada 16. decembrī. 

Izglītība: Rēzeknes 1. vidusskola (1974), Latvijas Lauksaimniecī­bas akadēmija, kur iegūta inženiera mehāniķa kvalifikācija (1979). 

Darba gaitas sācis Jelgavas Profesionālajā ugunsdzēsēju bied­rībā kā ugunsdzēsējs (1976), pēc studiju beigšanas uzsāka darbu Rēzeknes rajona kolhozā “Oktobra 30 gadi” kā galvenais inženie­ris-mehāniķis (1979–1982), pēc tam bijis Maltas sovhoztehnikuma direktora vietnieks ražošanā (1982–1984), Rēzeknes rajona padomju saimniecības “Rāzna” direktors (no 1984. gada). Bijis Padomju Sa­vienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. Bijis Rēzeknes rajona Tautas deputātu pa­domes deputāts un rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs (1986–1993). 

Augstākajā Padomē (AP) darbojās Tirdzniecības un pakalpojumu komisijā. 

Pēc AP darbības beigām tiešā veidā politikā neiesaistījās, lai arī bija partijas “Latvijas ceļš” biedrs kopš tās dibināšanas 1993. gadā. Pievērsās darbam banku u. c. uzņēmējdarbības sektoros. Viceprezidents AS “Latvijas Universālā banka” (vēlāk – “Latvijas Unibanka”) (1993–1998), no 1998. gada – administratīvais direktors. Bijis reģionālā medija “Latgales televīzijas sabiedrība” prezidents tā izveidošanas brīdī (1993), Rēzeknes piena kombināta valdes priekšsēdētājs, SIA “Leiči” valdes priekšsēdētājs. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...