Guntis Grūbe

Dzimis 1953. gada 7. aprīlī Smiltenes rajona Launkalnes pagastā.

Izglītība: Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikums (1972), kur iegūta tehniķa-mehāniķa kvalifikācija, Latvijas Lauksaim­niecības universitātes Ekonomikas fakultāte, kur iegūta ekonomista organizatora kvalifikāciju (1991).

Darba gaitas uzsāka Valkas rajona padomju saimniecībā “Laun­kalne” kā traktorists, šoferis, mehāniķis, dienējis Padomju armijas obligātajā dienestā (1972–1974). Darba gaitas turpināja padomju saimniecībā “Ogre” kā galvenais inženieris (1980–1990). Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs līdz 1990. gadam, Latvijas Lauk­saimnieku savienības biedrs.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Madlienas 159. vēlēšanu apgabalā, uzvarot otru kandidātu – Ogres rajona kolhoza “Meņģele” priekšsēdētāju Ivaru Krampi. Par G. Grūbi nobalsoja 5412 no 8181 vēlētājiem. 

AP darbojās Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā un bija tās priekšsēdētājs (1992–1993), Augstākās Padomes (AP) Prezidija loceklis (1992–1993). Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā strādāja pie likumdošanas aktiem saistībā ar zemes re­formu un zemesgrāmatu veidošanu.

G. Grūbe ilgstoši bija LR Valsts Zemes dienesta ģenerāldirektors (1993–2005), tāpat darbo­jies Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

5. Saeimas vēlēšanās piedalījies no Latvijas Zemnieku savienības saraksta, taču netika ievēlēts, iesaistījās demokrātiskajā partijā “Saimnieks”, 1997. gadā aktīvu politisku dar­bību pārtrauca. 

Apbalvojumi: IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1998), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...