Igors Movels

Dzimis 1949. gada 14. septembrī Madonas rajona Varakļānos. 

Izglītība: Varakļānu vidusskola (1962), Viļānu vidusskola (1966), Latvijas Valsts universitātes Žurnālistikas fakultāte (1972).

Darba gaitas uzsāka Rēzeknes rajona laikraksta “Darba Karogs” redakcijā kā korespondents, nodaļas vadītājs, atbildīgais sekretārs (1966–1973), darbu turpināja laikraksta “Železnodorožņik Pribal­tiki” redakcijā kā korespondents, atbildīgais sekretārs (1973–1975), pēc tam laikraksta “Latvijskij morjak” redakcijā kā nodaļas vadītājs, atbildīgais sekretārs (1975–1978), Jelgavas rajona un pilsētas laik­raksta “Darba Uzvara” (vēlāk – “Jelgavas Ziņotājs”) redakcijā kā rūpniecības nodaļas va­dītājs, galvenais redaktors (1979–1980). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1985–1990). 

Atmodas laikā pievienojās Latvijas Tautas frontei (LTF) (1989), bija LTF Jelgavas nodaļas domes loceklis. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Jelga­vas 81. vēlēšanu apgabalā. Par I. Movelu nobalsoja 4502 no 8738 vēlētājiem.

AP darbojās LTF frakcijā un Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijā. Pārstāvēja LR AP kā novērotājs Krievijas PFSR Augstākajā Padomē, piedalījās starptautiskajā parlamen­tāriešu simpozijā Jeruzālemē (1991) un EDSO sanāksmē Maskavā (1991).

Pēc AP darbības beigām politiķa karjeru neturpināja un pievērsās uzņēmējdarbībai.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...