Ilma Čepāne

(dz. Kundziņa, vēlāk – Briņķe)

Dzimusi 1947. gada 29. aprīlī Valkas rajonā. 

Izglītība: Valmieras Viestura vidusskola (1964), Latvijas Valsts universitātes (LVU) Juridiskā fakultāte (1970). Maskavas valsts uni­versitātē aizstāvējusi disertāciju vides tiesībās, iegūstot zinātņu kan­didātes grādu (1986). Tiesību zinātņu doktore (1992). 

Darba gaitas sāka Rīgas pilsētas Maskavas rajona tiesā kā tiesas sēžu sekretāre (1964–1971). 1971. gadā sākusi strādāt LVU kā juris­konsulte (1971–1976), vēlāk Civiltiesisko zinātņu katedrā kā vecākā pasniedzēja un docente. 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF) un Latvijas Zaļajā partijā. 

1990. gada 1. aprīlī vēlēšanu otrajā kārtā ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LTF kandidāte Rīgas 46. vēlēšanu apgabalā. Pirmajā kārtā starp pieciem kandidātiem ieguva visvairāk balsu, otrajā kārtā pārspēja Juriju Purmalu. Par I. Čepāni otrajā kārtā no­balsoja 5006 no 8740 vēlētājiem. 

AP darbojās Apkārtējās vides aizsardzības komisijā un Pilsētu zemes komisijā. 

Pēc AP darbības beigām turpināja akadēmisko karjeru Latvijas Universitātē – 1999. gadā ievēlēta par asociēto profesori, 2002. gadā par profesori. Bijusi arī Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāre (1993–1996), Satversmes tiesas tiesnese (1996–2006), 9.–11. Saei­mas deputāte, 10. un 11. Saeimā vadīja Juridisko komisiju. 

Autore vairāk nekā 80 publikācijām par vides aizsardzības un zemes reformas tiesiskiem jautājumiem. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme, Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīme par izcilu mūža ieguldījumu Lat­vijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pa­saulē (2010).

Ielādējas ...