Imants Daudišs

(1945–2002)

Dzimis 1945. gada 15. augustā Rīgā. 

Izglītība: Valmieras pamatskola, Viestura vidusskola un 1. vidus­skola (1963), Ivanovas Ķīmijas tehnoloģijas institūts, iegūts inženiera tehnologa diploms (Krievija, 1968), Ļeņingradas augstākā partijas skola. 

Darba gaitas sācis Rīgas Ķīmijas kombinātā kā meistars, pēc tam kontrolmērinstrumentu laboratorijas vadītājs (1968–1970). Uzsāka strauju karjeru komjaunatnes un Padomju Savienības Komunistis­kās partijas (PSKP) struktūrās, bija komjaunatnes Rīgas pilsētas ko­mitejas pirmais sekretārs (1972–1976), pēc tam partijas Kirova rajona sekretārs un otrais sekretārs. Kopš 1985. gada partijas CK aparātā kā propagandas un aģitācijas nodaļas va­dītāja vietnieks. 1988. gadā Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas sek­retārs. 80. gados pirms atmodas bija Latvijas PSR Augstākās Padomes (AP) un Rīgas pil­sētas tautas deputātu padomes deputāts, ievēlēts par Latvijas PSR AP Prezidija sekretāru (1989). Paralēli darbam PSKP struktūrās bija Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks (1980–1989).

Sadarbojās ar Latvijas Tautas frontes (LTF) vēlēšanu centru pirms AP vēlēšanām (1990).

1990. gada martā ievēlēts par AP deputātu kā LTF kandidāts Saldus 177. vēlēšanu apga­balā. Par I. Daudišu nobalsoja 7290 no 7562 vēlētājiem, pret nobalsoja tikai 271. AP dar­bojās kā AP sekretārs.

Pēc AP darbības beigām turpināja politisko karjeru, piedalījās partijas “Latvijas ceļš” di­bināšanā (1993), tika ievēlēts 5. un 6. Saeimā. Bijis Latvijas vēstnieks Krievijas Federācijā (1997–2001) un Lielbritānijā (2001–2002). 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...