Imants Geidāns

Dzimis 1942. gada 22. jūnijā Rīgā.

Izglītība: Rīgas 1. ģimnāzija (1960), Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultāte (1966), kur iegūta būvinženiera-tehnologa kvalifikācija, Centrālais zinātniski pētnieciskais eksperimentālās lauksaimniecības celtniecības institūts (Maskava), aizstāvēta zinātņu kandidāta disertācija par būvmateriāliem Arktikai un Galējiem Zie­meļiem (1973), Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) Marksisma-ļeņinisma universitātes Starptautisko attiecību un ārpo­litikas fakultāte (Maskava). Inženierzinātņu doktors (1992).

Darba gaitas sāka 1960. gadā, strādāja Garkalnes 1. dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā par inženieri-tehnologu (1967–1969). Studēja un strādāja Maskavā, bija arī Centrālā zinātniski pētnieciskā eksperimentālās lauksaimniecības celtniecības institūta direktora vietnieks (1969–1980), atgriezās Latvijā un turpināja akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1980–1986), pēc tam vadīja laboratoriju Starpkolhozu celtniecības organizā­cijā Jelgavā (1986–1990).

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustības (LNNK) un Latvijas Tautas frontes (LTF) Jelgavas nodaļas darbā, bija LTF 2. un 3. domes loceklis. Aktīvi pauda savu viedokli, publicējoties laikrakstā “Jelgavas Ziņotājs” (1989–1990). Tika ievēlēts Jel­gavas Tautas deputātu padomē (1989), kandidēja PSRS tautas deputātu vēlēšanās, taču netika ievēlēts (1989). Bija Pilsoņu kongresa delegāts (1990).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Jelga­vas 82. vēlēšanu apgabalā. Par I. Geidānu, izvēloties starp četriem kandidātiem, nobalsoja 4381 no 8167 vēlētājiem.

AP darbojās Celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas komisijā, pievienojās frakcijai “Satversme”. Šajā laikā bija arī LR Muitas departamenta priekšnieks (1992–1993).

Pēc AP darbības beigām vairākkārt piedalījās jaunu politisku spēku veidošanā. Bijis zem­kopības ministra padomnieks (1995), taču Saeimā ne reizi netika ievēlēts. Strādāja privā­tajā, valsts un akadēmiskajā sektorā, ir bijis Kosmetoloģijas koledžas direktors. I. Geidāns ir vairāk nekā 100 zinātnisku rakstu, grāmatu autors. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...