Imants Ziedonis

(1933–2013)

Dzimis 1933. gada 3. maijā Rīgas apriņķa Slokas pagasta Raga­ciemā.

Izglītība: Tukuma 1. vidusskola (1952), Latvijas Valsts universitā­tes Vēstures un filozofijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa (1959), Augstākie literatūras kursi M. Gorkija Pasaules litera­tūras institūtā (Maskava, 1964). 

Studiju gados strādājis gadījuma darbus – bijis bibliotekārs, ceļu remontstrādnieks, skolotājs. Kopš 1956. gada sāka publicēt literā­rus darbus. Pirmais dzejoļu krājums “Zemes un sapņu smilts” tika izdots 1961. gadā, kad arī tika uzņemts par Rakstnieku savienības biedru. Bijis izdevnie­cības “Liesma” redaktors (1964–1965), Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētāja viet­nieks (1965–1968), kopš 1968. gada – profesionāls rakstnieks.

Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs, PSRS okupācijas periodā saņēmis virkni apbalvojumu un goda nosaukumu: Latvijas PSR valsts prēmija (1967), Lat­vijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1972), Latvijas PSR Tautas dzejnieks (1977), apbalvots ar ordeni “Tautu draudzība” (1983). Spilgta inteliģences personība, daiļradē spējot pievērst uzmanību aktuālām sabiedriskām problēmām, bet tiešā veidā nekonfliktējot ar oficiālo varu. 20. gadsimta 70. gados izveidoja un līdz pat 90. gadu vidum vadīja kustību “Dižkoku atbrīvotāju grupa”, ko var uzskatīt par zaļās kustības aizsākumu Latvijā.

Aktīvi iesaistījās atmodas procesos, bija Latvijas Kultūras fonda priekšsēdētājs (1987–1992), iedibinot Spīdolas stipendijas un Daugavas krastu sakopšanas programmu. 90. ga­dos kopā ar Ēriku Hānbergu un Aivaru Berķi iedibināja konkursu par sakoptāko Latvijas lauku sētu.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Stučkas 180. vēlēšanu apgabalā. Par I. Ziedoni nobalsoja 5212 no 8891 vēlētāja. AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā. 1991. gadā nolika deputāta mandātu. Viņa vietā Aizkraukles vēlēšanu apgabalā 1991. gada augustā par AP deputātu tika ievēlēts Aivars Berķis. Bijis ministru prezidenta Guntara Krasta padomnieks (1997).

Izdotas vairāk nekā 40 grāmatas (dzejoļu krājumi, ceļojumu apraksti, pasakas). Daiļra­des spektrs ir bijis ļoti plašs – pievērsies skatuves dramatizējumiem (piemēram, A. Čaka “Spēlē, spēlmani”, “Motocikls”), scenāriju un teksta autors vairāk nekā 10 filmām (starp tām “Pūt, vējiņi!”, “Puika” u. c.), sarakstījis libretu I. Kalniņa operai pēc Raiņa lugas “Spē­lēju, dancoju”. Viņa darbi ir kā pamats vairākām latviešu animācijas filmām.

Apbalvojumi: II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1995) un 1991. gada barikāžu dalībnieka pie­miņas zīme. 

Ielādējas ...