Ints Cālītis

Dzimis 1931. gadā 5. martā Rīgā. 

Izglītība: Inčukalna pamatskola, Rīgas 49. pamatskola, Rīgas pilsētas 1. vidusskola, Sosnovkas vidusskola (Mordovija, Krievija, 1960). 

Pēc kara beigām 1947. gadā iestājās Rīgas pilsētas 1. vidusskolā, kur vadīja jauniešu pagrīdes organizāciju. Pēc proklamāciju izpla­tīšanas kopā ar vēl deviņiem dalībniekiem tika arestēts (1948) un notiesāts uz 25 gadiem ieslodzījumā gulagā. Septiņus gadus strā­dāja Kolimas zelta un urāna rūdas raktuvēs Sevvostlagā. Pēc Sta­ļina nāves ieslodzījumu nomainīja ar mūža nometinājumu (1955), pēc gada ļaujot atgriez­ties Rīgā (1956). Atkārtoti arestēts par pretpadomju aģitāciju un propagandu (1958) un notiesāts uz sešiem gadiem ieslodzījumā Mordovijas soda nometnēs. Ieslodzījuma laikā viņš 1960. gadā beidza Sosnovkas vidusskolu, nometnē strādāja kā elektromontieris. Atgriezās Rīgā un apguva rotkaļa amatu (1964), vienlaikus strādāja kā elektromontieris dažādos valsts uzņēmumos. Piedalījās organizācijas “Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Na­cionālo kustību galvenā komiteja” izveidošanā (1977). Kā viens no 45 baltiešiem paraks­tīja protesta dokumentu (1979), kas dēvēts par “Baltijas memorandu” vai “Baltijas hartu” (analogs Čehoslovākijas intelektuāļu parakstītajai “Hartai 77”). 1983. gadā arestēts trešo reizi un notiesāts uz sešiem gadiem ieslodzījumā. Nacionālās pretošanās kustības dalīb­nieks otrajā paaudzē. 

Aktīvi piedalījās atmodas notikumos, iesaistījās Latvijas Vides aizsardzības klubā un Lat­vijas Tautas frontē (LTF), bija LTF domes un domes valdes loceklis (1988–1990). LTF vadīja Komiteju sakariem ar demokrātiskām organizācijām un piedalījās dažādu demokrātisko organizāciju dibināšanas pasākumos toreizējā PSRS. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 8. vēlēšanu apgabalā. Par I. Cālīti nobalsoja 6244 no 8268 vēlētājiem. 

AP darbojās kā Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijas sekretārs. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000), Lietuvas Republikas IV šķiras Vīta Krusta ordenis (2003), 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme, LR Zemessardzes goda zīme.

Ielādējas ...