Ita Kozakeviča

(1955–1990)

Dzimusi 1955. gada 3. jūlijā Rīgā.

Izglītība: Rīgas A. Barbisa 11. vidusskola (1973), Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāte, kur iegūta franču filoloģijas spe­cialitāte (1981). 

Bija korektore un redaktore dažādās izdevniecībās un redakci­jās, kā arī tulkotāja un žurnāliste laikrakstā “Daiļrade” (1984–1990).

Atmodas sākumā darbojās Latvijas poļu kultūras draugu bied­rības valdē, pēc tam ievēlēta par Latvijas Poļu savienības priekšsē­dētāju. Viena no Latvijas PSR Tautu foruma organizētājām 1988. gada decembrī, pēc tam kļuva par Latvijas nacionālo kulturas biedrību asociācijas priekšsēdētāja vietnieci, pie­dalījās poļu skolu organizēšanā. Latvijas Tautas frontes (LTF) 2. kongresā ievēlēta par LTF domes valdes locekli (1989).

1990. gada 29. aprīlī ievēlēta par Augstākās Padomes (AP) deputāti kā LTF kandidāte Jēkabpils 129. vēlēšanu apgabalā. Par I. Kozakeviču nobalsoja 4087 no 5851 vēlētāja.

AP darbojās kā Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijas priekšsēdētāja un AP Prezidija locekle, vadīja amnestijas lietu izskatīšanu. 

1990. gada jūnijā Cēsīs tika piešķirts goda tituls “Sieviete Latvija”.

Ielādējas ...