Ivars Briedis

Dzimis 1940. gada 29. septembrī Valmierā. 

Izglītība: Cēsu rajona Veselavas septiņgadīgā skola, Valmieras 11 varoņu komjauniešu vidusskola (1960), Latvijas Valsts universitā­tes Vēstures un filozofijas fakultāte (1967). 

Darba gaitas uzsāka kā skolotājs Valmieras rajona Rauskas septiņgadīgajā skolā (1960), vēstures skolotājs Valmieras 1. astoņgadīgajā skolā (1962–1967). Darbu turpināja Zvejniekciema vi­dusskolā (1968–1971), pēc tam Valmieras 4. vidusskolā (1971– 1978). Turpmāk strādāja kā Valmieras starpskolu mācību ražošanas kombināta direktors (1978–1984) un Valmieras Viestura vidusskolas direktors (1984– 2010). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (līdz 1990. gadam). 

Atmodas laikā Valmierā iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) darbā un bija viens no LTF Valmieras nodaļas līdzpriekšsēdētājiem (1989–1990). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rūjie­nas 196. vēlēšanu apgabalā. Par I. Briedi nobalsoja 7578 no 7722 vēlētājiem. Pret nobal­soja tikai 140 vēlētāji. 

AP darbojās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Pēc AP darbības beigām līdz 2010. gadam turpināja vadīt Valmieras Viestura vidusskolu. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

Ielādējas ...