Ivars Godmanis

Dzimis 1951. gada 27. novembrī Rīgā.

Izglītība: Rīgas 1. vidusskola (1969), Latvijas Valsts universitātes (LVU) Fizikas un matemātikas fakultāte (1974), aizstāvējis fizikas zi­nātņu kandidāta disertāciju (1983), fizikas zinātņu doktors (1992).

Darba gaitas uzsāka LVU Cietvielu fizikas institūtā kā inženieris, pēc tam jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1974–1988), vecākais pasniedzējs LVU Informātikas katedrā (1987–1988). 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), 2. kongresā ievēlēts par LTF priekšsēdētāja vietnieku (1989), vadīja LTF Politisko komiteju (1988–1990). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Kuldī­gas 139. vēlēšanu apgabalā. Par I. Godmani nobalsoja 8791 no 9287 vēlētājiem.

AP darbojās, vienlaicīgi būdams LR Ministru Padomes priekšsēdētājs (1990. gada 7. maijs–1993. gada 3. augusts). A. Godmaņa valdības laikā ne vien tika atgūta Latvijas valstiskā neatkarība, bet arī notika smagākais ekonomiskās transformācijas procesa posms.

Pēc AP darbības beigām I. Godmanis atšķirībā no lielākās daļas tā brīža politiskās elites startēja no LTF saraksta, taču Saeimā neiekļuva. I. Godmanis uz laiku pameta politiku, darbojoties banku u. c. sektoros, bija AS “Latvijas Krājbanka” prezidents, padomes priekš­sēdētājs (1995–1997). 

1997. gadā I. Godmanis iestājās partijā “Latvijas ceļš”, tika ievēlēts 7. un 9. Saeimā. Pil­dīja finanšu ministra (1998–1999) un iekšlietu ministra (2006–2007) pienākumus. Atkārtoti kļuva par Latvijas valdības vadītāju, pildot ministru prezidenta pienākumus (2007–2009). Bijis Eiropas Parlamenta deputāts (2009–2014). 

Apbalvojumi: II šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1995) un 1991. gada barikāžu dalībnieka pie­miņas zīme.

Ielādējas ...