Jānis Biezais

(1940-2017)

Dzimis 1940. gada 12. aprīlī Gulbenes rajona Galgauskas pa­gastā.

Izglītība: Gulbenes vidusskola (1958), Latvijas Valsts univer­sitātes Fizikas un matemātikas fakultāte, nepabeigta augstākā izglītība (1962), Zaļenieku ekonomiskais tehnikums (1968), Latvi­jas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Lauksaimniecības ekono­mikas fakultāte (1974), LLA neklātienes aspirantūra, nepabeigta (1974–1978).

Darba gaitas uzsāka kā lauku skolotājs Stopiņos, Lejasciemā, Meņģelē un Beļavā (1962–1966), tad darbu turpināja lauksaimniecībā kā zootehniķis, eko­nomists, dispečers (1968–1977). 

Pievērsās akadēmiskajai karjerai, strādājot LLA kā vecākais laborants, vecākais zināt­niskais līdzstrādnieks (1977–1979), tad strādāja kā vecākais inženieris matemātiķis-programmētājs Lauksaimniecības ministrijas Informatīvajā skaitļošanas centrā (1979–1980), kā vecākais ekonomists kolhozā “Ķekava” (1980–1990).

Atmodas laikā pievērsās politiskajai darbībai, kopā ar domubiedriem bija viens no Latvi­jas Atdzimšanas partijas dibinātājiem (1988), darbojās arī Latvijas Nacionālajā Neatka­rības Kustībā (LNNK) un Latvijas Tautas frontē (LTF), piedalījās Latvijas Lauksaimnieku savienības dibināšanas dokumentu izstrādāšanā (1989), kā arī Latvijas Tautsaimnieku savienības dibināšanā (1989).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Ķeka­vas 168. vēlēšanu apgabalā. Par J. Biezo nobalsoja 5012 no 7189 vēlētājiem.

AP darbojās Ekonomikas komisijā (1990–1993), aktīvi piedalījās vairāku likumprojektu iz­strādē – “Par īpašuma nodokli”, “Par apdrošināšanu” u. c. 1991. gada martā tika ievēlēts par AP Nacionālā īpašuma aizsardzības un konversijas komisijas priekšsēdētāju.

Pēc AP darbības beigām strādāja kā 5. Saeimas deputāta A. Žīgura palīgs, tad Ķekavas pagasta ekonomists (1994–1997) un skolotājs Ķekavas vidusskolā (1997), kā arī akadēmis­kajā darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (1997–2000), 2000. gadā pensionējās.

Vairāk nekā 200 rakstu autors, kas publicēti dažādos preses izdevumos. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

 

Ielādējas ...