Jānis Endele

Dzimis 1939. gada 31. janvārī Vecpiebalgā. 

Izglītība: Kagaiņu un Ogrēnu pamatskolas, Vecpiebalgas 1905. gada vidusskola (1958), Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte (1964). 

Darba gaitas uzsāka kā matemātiķis-programmētājs konstruk­toru birojā (1963–1964), tad turpināja Dobeles R. Eihes vidusskolā (1964–1968) un Cēsu 1. vidusskolā (1968–1990). 

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) darbā Cēsu nodaļā, bija LTF 1. un 2. kongresa delegāts, tika ievēlēts par Cēsu pilsētas de­putātu padomes priekšsēdētāju (1989–1990). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Pārgau­jas 115. vēlēšanu apgabalā, vēlēšanās uzvarot Jāni Tuču, Ļeņina kolhoza priekšsēdētāju. Par J. Endeli nobalsoja 6639 no 9810 vēlētājiem. 

AP darbojās Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā, Valsts Drošības komitejas lik­vidēšanas un īpašumu lietu pārņemšanas komisijā (kopš 1991. gada 24. augusta). Iniciēja Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas atjaunošanu (1990). Pēc AP darbības bei­gām ilgstoši ģimnāziju vadīja kā direktors (1990–2002), pēc tam bija finansists SIA “Lido” (2002–2010). 5. Saeimas laikā bija deputāta A. Kiršteina palīgs (1993–1995). 

1995. gadā nodibināja Draudzīgā aicinājuma fondu. 

Apbalvojumi: IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1998), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000), 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...