Jānis Gulbis

Dzimis 1940. gada 11. maijā Kuldīgas apriņķī.

Izglītība: Rīgas 2. medicīnas skola (1962), Rīgas Medicīnas insti­tūts (RMI) (1974).

Darba gaitas uzsāka 14 gadu vecumā Liepājā, strādājot mēbeļ­galdniecībā, celtniecībā un kā grāmatvedis. Bija obligātajā karadie­nestā Padomju armijā (1962–1965), pēc tam strādāja Republikānis­kajā asins pārliešanas stacijā un organizēja bezmaksas asins donoru tīkla izveidi Latvijā (1965–1967), bija LPSR Veselības aizsardzības mi­nistrijā dažādos amatos – no inspektora līdz kadru, mācību iestāžu un ārējo sakaru pārvaldes priekšnieka vietniekam. Attīstīja akadēmisko karjeru, pasnie­dzot fizioloģiju, psiholoģiju, ētiku, sociālo higiēnu un veselības aizsardzības organizāciju Rīgas 2. medicīnas skolā, RMI un Latvijas Valsts universitātē (1980–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF). 1989. gadā tika ievēlēts par Rīgas padomes tautas deputātu.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 16. vēlēšanu apgabalā. Par J. Gulbi nobalsoja 4490 no 8574 vēlētājiem.

AP darbojās Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijā, vadīja AP Privi­lēģiju likvidēšanas komisiju, bija komisijas cīņai ar korupciju loceklis.

Pēc AP darbības beigām bijis Rīgas domes deputāts (1997–2005), kur vadīja Latvijas So­ciāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) frakciju (1997–2001). 

Ilgstoši bija Rīgas Bērnu tiesību aizsardzības centra direktors (1996–2009).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...