Jānis Kinna

Dzimis 1952. gada 18. oktobrī Smiltenē.

Izglītība: Valkas vidusskola, Cēsu rajona Mores pamatskola, Siguldas 1. vidusskola (1971), Latvijas Lauksaimniecības akadēmi­jas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāte, kur iegūta inženiera mehāniķa specialitāte (1976).

Darba gaitas uzsāka Baltijas mašīnu izmēģināšanas stacijas saimniecībā, vispirms kā darbnīcas vadītājs, tad kā galvenais inže­nieris, vēlāk kā direktora vietnieks (1976–1979), vēlāk bija direktors Cēsu rajona padomju saimniecībā “Dzērbene” (1979–1989). Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1978–1988).

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), no 1988. gada novembra bija Lauk­saimniecības komitejas loceklis, vēlāk algotā darbā kā vecākais referents. Ievēlēts LTF 2. domē un pēc tam par valdes priekšsēdētāja vietnieku. Aktīvi strādāja pie agrārās refor­mas un nepieciešamo likumdošanas aktu sagatavošanas, bija viens no Latvijas Zemnieku savienības (LZS) darbības atjaunošanas iniciatoriem. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Līgat­nes 117. vēlēšanu apgabalā, uzvarot otru kandidātu – kolhoza “Sarkanais karogs” valdes priekšsēdētāju Jāni Bāliņu. Par J. Kinnu nobalsoja 5735 no 9869 vēlētājiem.

AP darbojās kā LTF frakcijas priekšsēdētāja vietnieks, Lauksaimniecības un mežsaimnie­cības komisijas loceklis, vēlāk priekšsēdētājs (1993), AP Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

Jau kopš 1989. gada darbojās LZS, vairākkārt partijā ieņēma vadošus amatus. Pēc AP dar­bības beigām politisko karjeru turpināja LZS kā 5. Saeimas vēlēšanu kampaņas vadītājs, kā zemkopības ministrs Valda Birkava valdībā (1993–1994). Kopā ar Ģirtu Lūkinu vadīja arī LZS 6. Saeimas vēlēšanu kampaņu. Pēc pieticīgiem 6. Saeimas vēlēšanu rezultātiem no aktīvās politikas aizgāja. Darbu turpināja “Latvijas Avīzē”, pec tam valsts institūcijās, bija Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks (1997–2001), Valsts meža dienesta ģenerāldi­rektors (2005–2011).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...