Juris Aizezers

Dzimis 1954. gada 14. jūlijā Rēzeknē. 

Izglītība: Rēzeknes astoņgadīgā skola (1969), Maltas sovhoz­tehnikums (1972), kur iegūta tehniķa-mehāniķa specialitāte, Latvi­jas Lauksaimniecības akadēmija, kur iegūta inženiera specialitāte (1982), ekonomikas zinātņu maģistra grāds (1993). 

Darba gaitas uzsāka Liepājas rajona kolhozā “Zelta zvaigzne”, kur bija galvenais inženieris (1972–1983), vēlāk bija valdes priekš­sēdētājs Liepājas rajona kolhozā “Druva” (1983–1986) un valsts uzņēmuma “Liepājas lauktehnika” pārvaldnieks (1986–1989). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1978–1990). 

1988. gadā iestājās Latvijas Tautas frontē (LTF) un kļuva par tās domes locekli. Bija Liepā­jas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs (1989–1992). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Grobi­ņas 143. vēlēšanu apgabalā. Par J. Aizezeru nobalsoja 8662 no 9733 vēlētājiem. 

AP darbojās Tautas pašvaldības un sabiedrisko lietu komisijā, paralēli turpināja darbu kā Liepājas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs, Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs (1992–1995). 

Pievērsās uzņēmējdarbībai, cita starpā bijis AS “Latvijas Unibanka” valdes loceklis un vi­ceprezidents, arī ministru prezidenta A. Šķēles padomnieks (1996), Liepājas uzņēmēju sa­vienības valdes priekšsēdētājs, bijis arī citos dažādu uzņēmumu un organizāciju vadošos amatos. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 

Ielādējas ...