Juris Cibulis (Cibuļs)

Dzimis 1951. gada 6. decembrī Abrenes rajona Rekavas ciemā. 

Izglītība: Balvu rajona Ērgļu pamatskola (1963), Rekavas vidus­skola (1970), Latvijas Valsts universitātes (LVU) Svešvalodu fakul­tāte, kur iegūta filologa, angļu valodas un literatūras pasniedzēja kvalifikācija (1975). LVU aspirantūra (pedagoģijas vēsture un teorija, 1984–1987).

Darba gaitas uzsāka Balvu rajona Tilžas vidusskolā un Tilžas in­ternātskolā kā angļu valodas skolotājs (1975–1989), tad bija laikrak­sta “Skolotāju Avīze” pastāvīgais korespondents (1985–1990). 

Atmodas laikā darbojās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija LTF Balvu rajona nodaļas priekš­sēdētājs (1989–1990). Tika ievēlēts par Balvu rajona Tautas deputātu padomes deputātu (1989–1992), par LR Pilsoņu kongresa delegātu (1990), bijis Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) biedrs (1989–1991).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rugāju 109. vēlēšanu apgabalā, pārspējot divus citus kandidātus – Vitāliju Kuļšu (Tautas kontro­les rajona komitejas sekretāru) un Dzintaru Meščanovu (padomju saimniecības “Balti­nava” direktoru). Par J. Cibuli nobalsoja 3926 no 6995 vēlētājiem.

AP darbojās Ārlietu komisijā, vēlāk Tautas izglītības, zinātnes un kultūras komisijā, kā arī Latgales darba grupā.

Pēc AP darbības beigām strādāja Latvijas Naturalizācijas pārvaldē (1994–2005), pēc tam bija redaktors Tulkošanas un terminoloģijas centrā (2005–2011), Rīgas domes Ārlietu pār­valdē – Starptautiskās sadarbības un koordinācijas nodaļas projektu koordinētājs (2011–2012).

Ir vairāku mācību grāmatu autors vai līdzautors, īpašu uzmanību pievērsis latgaliešu valo­das mācību grāmatām. Dažādos laikrakstos un krājumos publicējis ap 500 rakstu latviešu, latgaliešu, krievu, angļu un franču valodā. Veicis ap 90 tulkojumu, kas publicēti dažādos laikrakstos un vairākās grāmatās, kā arī piecās atsevišķās brošūrās.

Savācis ap 10 000 ābeču no 222 zemēm 1163 valodās. Kolekcija ap 220 reižu izstādīta Lat­vijas muzejos, skolās, bibliotēkās, klubos, kā arī vairākkārt ārzemēs.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...