Leonīds Alksnis

Dzimis 1936. gada 21. aprīlī Rīgā.

Izglītība: Rīgas L. Paegles 1. vidusskola (tagad – Rīgas 1. ģimnā­zija, 1955), Rīgas Politehniskais institūts, kur iegūta arhitekta kvali­fikācija (1961).

Darba gaitas uzsāka kā Ļeņina rajona arhitekts Rīgas pilsētas izpildkomitejas galvenā arhitekta dienestā (1961–1984), vēlāk bija Jūrmalas pilsētas galvenais arhitekts (1964–1984), Rīgas pilsētas galvenā arhitekta vietnieks (1984–1988) un projektēšanas institūta “Tirdzniecības projekts” galvenais arhitekts (1988–1990). Bijis Pa­domju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā kļuva par Latvijas Tautas frontes (LTF) biedru, tika ievēlēts Jūrmalas pilsē­tas Tautas deputātu padomē.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Jūrma­las 84. vēlēšanu apgabalā. Par L. Alksni nobalsoja 6230 no 7898 vēlētājiem.

AP darbojās Celtniecības, enerģētikas, transporta un informātikas komisijā, vadīja vairāku likumu izstrādi un parlamentārās debates šo likumu apspriešanā, piemēram, likumus “Par zemes komisijām”, “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Par pilsētu zemēm”. 1991. gadā kļuva par AP Pilsētu zemes komisijas priekšsēdētāju.

Pēc AP darbības beigām 1994. gadā kļuva par Jūrmalas pilsētas domes deputātu, vē­lāk Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju (1997–2001).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...