Linards Muciņš

Dzimis 1951. gada 16. septembrī Liepājā.

Izglītība: Liepājas Raiņa 6. vidusskola (1969), Latvijas Valsts uni­versitātes Juridiskā fakultāte, kur iegūta jurista kvalifikācija (1980).

Darba gaitas uzsāka Liepājas kultūras iestādēs (1972–1974), jurista darbu sāka kā juriskonsults metālfurnitūras rūpnīcā “Kur­zeme” (1974–1980). Dienēja obligātajā dienestā Padomju armijā (1975–1977). Darbu turpināja Liepājas juridiskajā konsultācijā kā advokāts (1980–1990), vienlaikus bijis Liepājas mūzikas ansambļa “Credo” menedžeris. Bijis Padomju Savienības Komunistiskās par­tijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), vadīja LTF Liepājas pilsētas nodaļas Destaļinizācijas un reabilitācijas komisiju. 1989. gadā tika ievēlēts un darbojās Liepājas pilsētas tautas deputātu padomē.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Liepā­jas 91. vēlēšanu apgabalā. Par L. Muciņu nobalsoja 5249 no 7878 vēlētājiem.

AP darbojās kā Likumdošanas jautājumu komisijas sekretārs, līdzdarbojās daudzu likumu, piemēram, “Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”, “Par politiski represētās per­sonas statusa noteikšanu”, “Par tiesu varu”, Advokatūras likuma, Notariāta likuma un “Likuma par uzņēmējdarbību” izstrādāšanā un pieņemšanā. Aktīvi aizstāvēja 1937. gada Civillikuma un ar to saistītā Zemesgrāmatu likuma atjaunošanas nepieciešamību.

Pēc AP darbības beigām politisko darbību turpināja kā Iekšlietu ministrijas parlamen­tārais sekretārs (1993–1995), tika ievēlēts 7. Saeimā no saraksta “Latvijas ceļš”, ieņēmis amatus šīs partijas struktūrās. 

Turpina advokāta praksi, ir bijis Latvijas PSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis (2014–2018).

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...