Ludis Skosta

(1936–2009)

Dzimis 1936. gada 30. augustā Jēkabpils rajona Salas pagastā.

Izglītība: Jēkabpils ekonomiskais tehnikums (1955), kur iegūta ekonomista-grāmatveža specialitāte, Latvijas Lauksaimnie­cības akadēmijas Agronomijas fakultāte, kur iegūta agronoma kva­lifikācija (1960).

Darba gaitas sāka Jēkabpils rajona Salas pagasta kolhozā “Sala” kā agronoms (1959–1962), tad bija direktors sovhozos “Ābeļi” (1962–1974), “Jēkabpils” (1974–1976). Darbu 1976. gadā turpināja kā “Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) 25. kongresa” padomju saimniecības (kopš 1986. gada – agrofirmas, 1989. gada oktobrī pārdēvēta par agroformu “Daugava”) ģenerāldirektors.

Bijis PSKP biedrs (1960–1990), tika apbalvots ar Darba Sarkanā Karoga ordeni (1971).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas frontes (LTF) kandidāts Salas 130. vēlēšanu apgabalā. Par L. Skostu nobalsoja 4936 no 6118 vēlētājiem.

AP darbojās Tirdzniecības un pakalpojumu komisijā.

Pēc AP darbības beigām ir bijis Salas pagasta padomes priekšsēdētājs (1994–1998), pēc tam aktīvajā politikā vairs nav iesaistījies. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...