Ludvigs Teteris

(1943–2003)

Dzimis 1943. gada 20. aprīlī Ventspils rajona Jūrkalnes pagastā.

Izglītība: Jūrkalnes pamatskola (1957), Alsungas vidusskola (1961), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) Lauksaimniecī­bas mehanizācijas fakultāte, kur iegūta inženiera mehāniķa kvalifi­kācija (1970).

Studiju laikā tika iesaukts un dienēja obligātajā dienestā Pa­domju armijā (1962–1965). Darba gaitas uzsāka LLA mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” kā lauksaimniecības tehnikas ekspluatācijas inženieris (1970–1974), pēc tam galvenais inženie­ris (1974–1976). Darbu turpināja Dobeles rajona apvienībā “Lauktehnika” kā pārvald­nieks (1976–1986), tad bija direktors LLA mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” (1986–2003). 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) darbā Auces pilsētā, 1989. gadā tika ievēlēts par Auces pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāju.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Auces 121. vēlēšanu apgabalā. Par L. Teteri nobalsoja 8379 no 9173 vēlētājiem.

AP darbojās Rūpniecības komisijā. Pēc AP darbības beigām ilgstoši turpināja vadīt LLU mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce”. Bijis ievēlēts kā deputāts Auces pilsētas un Dobeles rajona pašvaldībās, bijis Latvijas Vienības partijas, pēc tam Latvijas Zemnieku savienības biedrs.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...