Mārcis Cīrulis

Dzimis 1946. gada 17. februārī Apē. 

Izglītība: Trikātas septiņgadīgā skola (1960), Strenču vidusskola (1964), Rīgas Medicīnas institūta Vispārējā ārstniecības fakultāte (1970). 

Darba gaitas sāka kā ārsts-pediatrs Tukuma rajona centrālajā slimnīcā, bija pediatrs kolhozā “Dzimtene”, vēlāk iecirkņa pediatrs Tukuma rajona centrālajā slimnīcā, tad gan bērnu nodaļas vadītājs, gan rajona pediatrs, gan neonatologs dzemdību nodaļā (1970– 1977). Darbu turpināja Rīgas 1. dzemdību namā kā ordinators, tad jaundzimušo nodaļas vadītājs (1977–1980). 1980. gadā organizēja un vadīja Latvijā pirmo jaundzimušo intensīvās terapijas palātu, vēlāk nodaļu, kas sniedza palīdzību slimajiem jaundzimušajiem. Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā Latvijas Tautas fron­tes (LTF) kandidāts Rīgas 54. vēlēšanu apgabalā. Par M. Cīruli nobalsoja 4375 no 7709 vē­lētājiem. 

AP darbojās Sociālās nodrošināšanas un veselības aizsardzības komisijā, vadīja AP Demo­grāfijas komisiju (1992–1993), paralēli strādāja kā Labklājības ministrijas Veselības depar­tamenta galvenais perinatologs. 

Pēc AP darbības beigām sāka vadīt Latvijas Nacionālo Perinatālās aprūpes centru, pēc tam Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļu Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slim­nīcā, strādāja Jelgavas slimnīcā. Ir bijis Latvijas Perinatologu asociācijas priekšsēdis. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...