Māris Budovskis

Dzimis 1939. gada 9. aprīlī Rīgā.

Izglītība: Kolkas pamatskola, Rīgas 1. vidusskola (1957), Rīgas Medicīnas institūts (RMI) (1965), Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts (1972), kur aizstāvēta medicīnas zinātņu kandidāta disertā­cija (1975), medicīnas zinātņu doktors (1993).

Pēc RMI absovēšanas uzsāka darba gaitas Strenču psihatriskajā slimnīcā, pēc tam Rīgā kā sporta psihologs, strādājis kā sanitārs, medicīnas māsa, ārsts-ordinators, galvenais ārsts, laboratorijas va­dītājs, mācību institūta katedras vadītājs.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija LTF Rīgas Proletāriešu rajona nodaļas valdes un domes loceklis, strādāja LTF Politiskajā komitejā, tika ievēlēts Rīgas pilsētas tautas deputātu padomē (1989).

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 67. vēlēšanu apgabalā. Par M. Budovski nobalsoja 4109 no 8200 vēlētājiem.

AP darbojās kā Mandātu un deputātu ētikas komisijas priekšsēdētājs, kā AP Prezidija loceklis un Ārlietu komisijā. LR AP Prezidija sūtīts, organizēja un vadīja Ļeņina pieminekļa demontāžu Brīvības ielā (1991).

Pēc AP darbības beigām tika ievēlēts 5. Saeimā, bija Latvijas Nacionālās Neatkarības Kus­tības (LNNK) (1993–1997), vēlāk Tautas partijas biedrs.

Publicējis vairāk nekā 50 zinātnisku darbu un monogrāfiju “Personības un sociālās vides rezonanse” (1986).

Apbalvojumi: IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (1999), III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...