Mārtiņš Arnītis

Dzimis 1953. gada 22. aprīlī Ogrē.

Izglītība: Ogres vidusskola (1971), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zootehniskā fakultāte (1976).

Darba gaitas uzsāka Jelgavas rajona padomju saimniecībā “Dzir­nieki” kā galvenais zootehniķis (1975–1982), vienlaicīgi bija kolhoza komjaunatnes sekretārs. Darbu turpināja kā kolhoza (vēlāk – agro­firmas) “Staļģene” priekšsēdētājs (1982–1994). Bijis Padomju Savie­nības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

1990. gada 31. martā vēlēšanu otrajā kārtā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu Ozolnieku 134. vēlēšanu apgabalā, pārspējot Latvijas Tautas frontes (LTF) atbalstīto kan­didāti advokāti Ainu Labanovsku. Par M. Arnīti nobalsoja 3733 no 7112 vēlētājiem.

AP darbojās Ekonomikas komisijā, darbojies kā neatkarīgais deputāts.

Pēc AP darbības beigām bija Muitas departamenta priekšnieks (1994–1995), pēc tam pie­vērsās privātai uzņēmējdarbībai ģimenei piederošā uzņēmumā. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

 

Ielādējas ...