Mihails Stepičevs

Dzimis 1932. gada 8. jūnijā Rīgā.

Izglītība: Rīgas vakarskola, Tallinas vakara vidusskola.

Darba gaitas sāka 1948. gadā rūpnīcā “Radiotehnika” Rīgā, vēlāk strādājis Valsts kuģniecības radiocentrā (1948–1951). Pēc obligātā karadienesta Baltijas kara flotē (1951–1955) strādāja Rīgas televīzi­jas ateljē kā radiomehāniķis (1955–1960). Pēc tam ilgstoši strādāja rūpnīcā VEF (1960–1990) Tehniskās pētniecības nodaļā ar rūpniecis­kās televīzijas iekārtām kā radio regulētājs. Bijis VEF pārstāvis kā ga­rantijas remonta izpildītājs ārvalstīs – Lielbritānijā (1968–1971) un Irākā (1973–1975). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs (1954–1989).

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) VEF nodaļas darbā, pārstāvēja LTF Rīgas Proletāriešu rajona vēlēšanu komisijā (bija tās priekšsēdētājs), rajonu un pilsētu Tautas deputātu padomju vēlēšanās (1989).

1990. gada martā ievēlēts par AP deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 63. vēlēšanu apgabalā. Par M. Stepičevu nobalsoja 4554 no 9076 vēlētājiem.

AP darbojās Apvienotā budžeta komisijā un kā Aizsardzības un iekšlietu komisijas sekre­tārs. Barikāžu laikā piedalījās pie Aizsardzības un iekšlietu komisijas nodibinātā barikāžu štāba darbā (1991). Vadīja likumprojekta “Par Latvijas Republikas valsts robežu” izstrādi un darba grupu pārstāvēja parlamenta debatēs (1990), bija iekļauts starpvalstu delegā­cijas sastāvā sarunām ar Krieviju (1992–1993), vadīja komisiju sarunām ar Krieviju par Skrundas radiolokatora darbības pārtraukšanu un šā militārā objekta likvidēšanu Latvijas teritorijā. 

Pēc deputāta pilnvaru izbeigšanās 1993. gadā pensionējās.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...