Ojārs Kehris

Dzimis 1956. gada 23. maijā Jūrmalā. 

Izglītība: Jūrmalas 4. astoņgadīgā skola, Jūrmalas 1. vidusskola (1974). Latvijas Valsts universitātes (LVU) Finansu un tirdzniecības fakultāte, kur iegūta tirdzniecības ekonomikas specialitāte (1978). Aspirantūra G. Pļehanova Tautas saimniecības institūtā (Maskava, 1984), aizstāvēta ekonomikas zinātņu kandidāta disertācija “Vadī­bas procesi tautsaimniecībā, tirdzniecībā” (1985). Ekonomikas zi­nātņu doktors (1993). 

Paralēli veidoja akadēmisko un eksperta karjeru, strādāja LVU Fi­nansu un tirdzniecības fakultātē Tirdzniecības ekonomikas katedrā kā asistents, pasnie­dzējs, vecākais pasniedzējs, docents (1978–1989). Bijis Latvijas Komunistiskās partijas CK ekonomikas un ideoloģisko nodaļu lektors, instruktors (1985–1989). Darbu turpināja LVU Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē kā Starptautisko ekonomisko attiecību katedras vadītājs un docents (1989–1994). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās parti­jas (PSKP) biedrs (1979–1989). 

Atmodas laikā aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija LTF 2. domes loceklis, LTF 2. kongresa programmas redakcijas komisijas dalībnieks (1989–1990). Vadīja ekonomistu darba grupu, kas 1988. gada vasarā uzvarēja LPSR MP rīkotajā konkursā par labāko Latvi­jas ekonomiskās patstāvības modeli. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Rīgas 25. vēlēšanu apgabalā. Par O. Kehri nobalsoja 6222 no 7360 vēlētājiem. 

AP darbojās kā Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs, AP Prezidija loceklis un AP Naudas reformas komitejas idejas autors, izveidotājs un dalībnieks. 

Pēc AP darbības beigām turpināja politisko karjeru, bija viens no partijas “Latvijas ceļš” dibinātājiem, tika ievēlēts 5. Saeimā, kur vadīja Budžeta komisiju, bija ministru prezidenta Valda Birkava biedrs un ekonomikas ministrs (1993–1994). 6. Saeimas vēlēšanās nekan­didēja, taču kā padomnieks turpināja konsultēt augstas valsts amatpersonas, cita starpā bija Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa padomnieks (1996–1999). 

Pievērsās uzņēmējdarbībai, bija pirmo akciju sabiedrību līdzdibinātājs (piemēram, “Rīgas komercbanka”), ieņēma vadošus amatus dažādos uzņēmumos, tostarp bijis AS “Latvijas Unibanka” padomes loceklis (1995–1997), uzņēmuma “LatRosTrans” padomes priekš­sēdētāja vietnieks, pēc tam padomes priekšsēdētājs (1995–1999), akciju komercbankas “Baltijas Tranzītu banka” padomes priekšsēdētājs (1997–1999). Bijis arī AS “Ventspils nafta” un AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs. 

Bijis Latvijas Basketbola savienības prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezi­dents, kopš dibināšanas (1994) vada biedrību “Ekonomistu apvienība 2010”. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...