Pēteris Gabrānovs

(1941–2007)

Dzimis 1941. gada 29. aprīlī Balvu rajona Krišjāņu pagastā.

Izglītība: Malnavas lauksaimniecības tehnikums (1959), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zootehnikas fakultāte (1964).

Darba gaitas uzsāka Jēkabpils Lauksaimniecibas pārvaldē kā in­spektors-organizators (1964–1967). Darbu turpināja padomju saim­niecībā “Stāmeriena” kā galvenais zootehniķis (1965–1967), kolhoza “Agrumi” priekšsēdētājs (1967–1970), kolhoza “Rainis” priekšsēdē­tājs (1970–1980). Bija Gulbenes Lauksaimniecības pārvaldes priekš­nieks (1980–1982), pēc tam atgriezās kolhoza “Rainis” vadībā, darbu turpinot arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas kā SIA “Rainis” priekšsēdētājs. 

Atmodas laikā iesaistījās Sinoles Latvijas Tautas frontes (LTF) grupā. Kandidēja PSRS tau­tas deputātu vēlēšanās (1989), taču netika ievēlēts, zaudējot otram kandidātam Dainim Īvānam, par kuru nobalsoja 85 % vēlētāju.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Dauk­stu 125. vēlēšanu apgabalā. Par P. Gabrānovu nobalsoja 3259 no 6173 vēlētājiem.

AP darbojās kā Rūpniecības komisijas loceklis, bija LTF frakcijā, pēc tam frakcijā “Satversme”. Bija viens no pirmajiem zemessargiem Gulbenes 25. bataljonā (1991). Pēc AP darbības beigām vadīja SIA “Rainis”. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...