Pēteris Koroševskis

Dzimis 1940. gada 2. maijā Krāslavas rajona Ezernieku pagasta “Medņos”.

Izglītība: Egļu pamatskola (1955), Maltas zooveterinārā teh­nikuma Veterinārā nodaļa, kur iegūts veterinārfeldšera diploms (1960), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārā fakultāte (1968). 

Darba gaitas uzsāka Ezernieku veterinārajā iecirknī Krāslavā (1960). Pēc obligātā dienesta Padomju armijā (1960–1962) un stu­diju beigām turpināja darbu padomju saimniecībā “Ezernieki” Krāslavas rajonā kā galvenais veterinārārsts (1968–1974). Bija priekšsēdētājs kolhozā “Borecs” (1974–1979), kā arī “Borecs” un “Skaista” apvienotajā kolhozā “Skaista” (1979–1990). Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Lauksaimnieku savienībā, vadot rajona nodaļu, kā arī bija Latvijas Zemnieku savienībā (1989). 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu Grāveru 136. vēlēšanu apgabalā. Par P. Koroševski nobalsoja 6721 no 8014 vēlētājiem. AP darbojās Lauksaimnie­cības un mežsaimniecības komisijā kā neatkarīgais deputāts.

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...