Pēteris Krūgaļaužs

Dzimis 1953. gada 15. jūlijā Madonas rajona Varakļānos.

Izglītība: Varakļānu vidusskola (1960–1968), Malnavas lauksaim­niecības tehnikums (1972). Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, kur iegūts agronoma diploms (1980).

Darba gaitas uzsāka un karjeru veidoja Madonas rajona Liezē­res pagasta padomju saimniecībā “Liezēre” (1972–1990) kā iecirkņa priekšnieks, tad agronoms un saimniecības direktors. Bijis Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) biedrs.

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), aktīvi atbalstīja zemnieku saimnie­cību veidošanu. Piedalījās Latvijas Zemnieku savienības atjaunošanas darbā, bijis šīs par­tijas otrais sekretārs. Darbojies Zemnieku saeimā.

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Va­rakļānu 154. vēlēšanu apgabalā, pārspējot otru kandidātu, Madonas rajona prokuroru Ignatu Ķemzānu. Par P. Krūgaļaužu nobalsoja 5362 no 8560 vēlētājiem.

AP darbojās Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijā kā priekšsēdētāja vietnieks un Mandātu un deputātu ētikas komisijā. Piedalījās ar agrāro reformu un privatizāciju saistītu likumprojektu izstrādē. 

Pēc AP darbības beigām strādāja savā zemnieku saimniecībā “Rasas”, vienlaicīgi ilgstoši vadīja AS “Latvijas Unibanka” Madonas filiāli (1995–2016). 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...