Raimonds Krūmiņš

Dzimis 1965. gada 9. aprīlī Kuldīgā. 

Izglītība: Stučkas (vēlāk – Aizkraukles) 2. vidusskola (1983). Lat­vijas Lauksaimniecības akadēmija, kur iegūta lauksaimniecības ekonomista kvalifikācija (1988). 

Darba gaitas sāka 1988. gadā Stučkas rajona kolhozā “Komjau­nietis” kā galvenais dispečers. 

Atmodas laikā iesaistījās Latvijas Tautas frontē (LTF), bija arī Lat­vijas Nacionālās Neatkarības Kustības un Latvijas Lauksaimnieku savienības biedrs. 1989. gadā tika ievēlēts par Stučkas rajona deputātu no Kurmenes vēlēšanu apgabala. 

1990. gada martā ievēlēts par Augstākās Padomes (AP) deputātu kā LTF kandidāts Jaun­jelgavas 182. vēlēšanu apgabalā. Par R. Krūmiņu nobalsoja 7705 no 8815 vēlētājiem. Viņš bija gados jaunākais AP ievēlētais deputāts, vēlēšanu laikā esot 24 gadus vecs. 

AP darbojās kā Lauksaimniecības un mežsaimniecības komisijas sekretārs. Piedalījās agrārās reformas, kā arī nodokļu un uzņēmējdarbības likumdošanas izstrādē. 

Pēc AP darbības beigām strādāja Valsts Zemes dienestā kā ekonomikas nodaļas vadītājs (1993–1995), pēc tam ilgstoši vadīja Rīgas domes Finanšu departamentu (1995–2003), tad pievērsās zirgu audzēšanas biznesam. 

Apbalvojumi: III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis (2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Ielādējas ...